Home Red GloryѾഷë͵ѺҪԡ Ĵ١ 2017/18
22 ѹ¹ 2560 Դҹ 1,831 | rss


Ѿഷë͵ѺҪԡ #ThaiMUSC


(ӡѴѴ 29 ǻ)

͵ ͵
1. VIP221 (Area E333, Row 8, Seat 113) - (ǻ)
2. VIP530 (Area E333, Row 8, Seat 114) - (ǻ)
3. VIP544 (Area E333, Row 36, Seat 99)
4. VIP545 (Area E333, Row 36, Seat 98)
5. VIP546 (Area E333, Row 36, Seat 97)
6. VIP531 (Area E333, Row 38, Seat 96)
7. VIP532 (Area E333, Row 38, Seat 97)
8. VIP587 (Area E333, Row 38, Seat 119)
9. VIP588 (Area E333, Row 38, Seat 120)
10. VIP571 (Area E333, Row 39, Seat 120)
11. VIP572 (Area E333, Row 39, Seat 119)
12. VIP226 (Area E333, Row 36, Seat 103)
13. VIP244 (Area E333, Row 36, Seat 104)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ե
1. VIP310
2. VIP403
3. VIP388
4. VIP374
5. VIP372
6. VIP030
7. VIP297
8. VIP298
9. VIP589 (ǻ)
10. VIP590 (ǻ)
11. VIP610
12. VIP611
13. VIP629
14. VIP630
15. VIP642
16. VIP643
17. VIP639
18. VIP640
19. VIP641
20. VIP637
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ū
1. VIP374
2. VIP372
3. VIP030
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.


1. VIP459
2. VIP528
3. VIP535
4. VIP616
5. VIP617
6. VIP264
7. VIP265
8. VIP517
9. VIP612
10. VIP613
11. VIP618
12. VIP512
13. VIP513
14. VIP250
15. VIP615
16. VIP624
17. VIP625
18. VIP310
19. VIP403
20. VIP566
21. VIP570
22. VIP580
23. VIP623
24. VIP559
25. VIP577
26. VIP584
27. VIP388
28. VIP218 (ǻ)
29. VIP593 (ǻ)


1. VIP555
2. VIP557
3. VIP525
4.VIP526
5. VIP527
6. VIP511
7. VIP507
8. VIP575
9. VIP576
10. VIP183
11. VIP024
12. VIP568
13. VIP569
14. VIP602
15. VIP603
16. VIP278 (ǻ)
17. VIP591 (ǻ)
18. VIP585
19. VIP586
20. VIP645
21. VIP646
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ѵ (Ѵش㹺ҹ)
1. VIP366
2. VIP667 (ǻ)
3. VIP668 (ǻ)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.


(ӡѴ)

ʵ
1. VIP522 (ǻ)
2. VIP523 (ǻ)
3. VIP560
4. VIP561

Ե
1. VIP583 (Area E333, Row 8, Seat 113) - ǻ

Ϳѹ
1. VIP514 (Area E331, Row 37, Seat 158)
2. VIP515 (Area E331, Row 37, Seat 160)
3. VIP516 (Area E331, Row 37, Seat 161)
4. VIP519 (Area E331, Row 37, Seat 162)
5. VIP520 (Area E331, Row 37, Seat 159)
6. VIP556 (Area E333, Row 8, Seat 113) - ǻ
7. VIP558 (Area E333, Row 8, Seat 114) - ǻ
8. VIP581 (Area E331, Row 37, Seat 170)
9. VIP582 (Area E331, Row 37, Seat 169)
10. VIP026 (Area E331, Row 37, Seat 171)
11. VIP388 (Area E331, Row 37, Seat 172)
12. VIP637 (Area E331, Row 37, Seat 173)

ʵ ū
1. VIP024 (Area E333, Row 8, Seat 113) - ǻ
2. VIP183 (Area E333, Row 8, Seat 114) - ǻ
3. VIP329 (Area N1401, Row PP, Seat 303)
4. VIP631 (Area N1403, Row LL, Seat 247)
5. VIP632 (Area N1403, Row LL, Seat 248)
6. VIP633 (Area N1403, Row LL, Seat 250)
7. VIP634 (Area N1403, Row LL, Seat 249)
8. VIP647 (Area N1403, Row LL, Seat 251)
9. VIP648 (Area N1403, Row LL, Seat 252)
10. VIP448 (Area N1403, Row KK, Seat 281)
11. VIP449 (Area N1403, Row KK, Seat 282)

Ǥ
1. VIP266 (ǻ)
2. VIP656 (ǻ)
3. VIP533
4. VIP534

÷ѹ ͹ ο ¹
1. VIP661 (ǻ)
2. VIP662 (ǻ)

Ѹ
1. VIP297 (ǻ)
2. VIP298 (ǻ)


1. VIP560
2. VIP561
3. VIP567
4. VIP592

ѹ
1. VIP560
2. VIP561
3. VIP567
4. VIP592

Ե
1. VIP654 (ǻ)
2. VIP655 (ǻ)

ѴʿŴ ǹ
1. VIP562
2. VIP563
3. VIP564
4. VIP565

ʵ Ԫ ¹
1. VIP560 (ǻ)
2. VIP561 (ǻ)

صŶ
(ǵҵǻ 2 )

Ϳ - UCL
1.
2.

ູԡ - UCL
1. VIP571 (ǻ)
2. VIP572 (ǻ)

- UCL
1. VIP297 (ǻ)
2. VIP298 (ǻ)

RED ARMY FANCLUB
RED ARMY FANCLUB


ô ΌѺ
ªҪԡ VIP Official Member Ĵ١ 2017/18
Ѿഷë͵ѺҪԡ Ĵ١ 2017/18
鹵͹ѤҪԡ VIP (Official Membership) #ThaiMUSC
仡Ѻ ThaiMUSC
ոաë͵Ѻ #ThaiMUSC Ĵ١ 2017/18
FAQ : VIP & Official Membership
ªҪԡ VIP Official Member Ĵ١ 2016/17
ThaiMUSC Extreme Football Trip 2017
Ѿഷë͵ѺҪԡ Ĵ١ 2016/17
ոաë͵Ѻ ThaiMUSC Ĵ١ 2016/17
ҹ


觢ѹ
v
ʹ պ չ,
¡ ٿ ¹ ա
ѹ 28 ѹ¹ 2560 01.45 .
Live beIN SPORTS 1
Ե 6 16
6 16
ū 6 13
͵ ͵ 6 11
6 11
ѵ 6 11
ѴʿŴ ǹ 6 9
Ǥ 5 9
6 9

Home © RED ARMY FANCLUB
Official Manchester United Supporters Club of Thailand
#ThaiMUSC